Biuro rachunkowe

Doradztwo podatkowe idzie w parze z księgowością i rozliczeniami podatkowymi. Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw. Pozwala prawidłowo i rzetelnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z prowadzonej działalności. Księgowość i doradztwo to dziedziny, w których biuro rachunkowe może oferować swoje usługi w szerokim zakresie. Kraków i księgowość prowadzona w tym mieście jest bardzo ważnym aspektem działalności dla każdej firmy, która funkcjonuje na jego terenie. Przypisami prawa jest bowiem zobowiązana do rozliczania wydatków i przychodów, co zresztą dotyczy wszystkich obywateli. Pomoc fachowca jest tutaj bardzo istotna. Dzięki niej rozliczenia są dokładne i zgodne z przyjętymi ustaleniami.

Usługi księgowe obejmują m.in. stałe i okresowe prowadzenie ewidencji środków trwałych. Środkami trwałymi są np. budynki, budowle, lokale mieszkalne, a także różnego rodzaju urządzenia, środki transportu. Są to również inne przedmioty, pozostające własnością lub współwłasnością podatnika.

Zakres naszych usług dotyczy też wartości niematerialnych i prawnych, czyli środków nabytych, które nadają się do gospodarczego wykorzystania. Prawa majątkowe zaś można wykorzystać na potrzeby jednostki. Pomoc zapewnia w tym zakresie księgowy lub księgowa. Kraków, to również miejsce, gdzie można liczyć na nasze wsparcie w zakresie ewidencji wyposażenia. Ewidencja wyposażenia obejmuje składniki majątku. Wartość początkowa tych składników przekracza 1 500 zł. Sporządzamy też deklaracje podatkowe. W deklaracjach znajduje się zestawienie finansowe za dany cykl rozliczeniowy, właściwy dla wybranej formy opodatkowania działalności. Nasi księgowi przygotowują takie zeznania dla pracowników danej firmy. Zajmujemy się też obliczaniem zaliczek na poczet podatku dochodowego (PIT, CIT). By móc wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, uwzględnia się dochód, jaki podatnik uzyskał w działalności gospodarczej. Obowiązek związany z zapłaceniem zaliczki pojawia się w momencie, gdy dochód w danym kwartale przekroczył kwotę, jaka nakłada obowiązek uiszczenia podatku.

Usługi te również obejmują obliczanie ksiąg rachunkowych (handlowych) w takim zakresie, jak: zakładanie ksiąg, opracowanie zasad polityki rachunkowości, prowadzenie odrębnych ewidencji od towarów i usług. Ewidencję podatkową prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest to działanie obowiązkowe. W przypadku niedopełnienia obowiązków, należy spodziewać się sankcji z tego tytułu. Zajmujemy się też aktualizacją i zakładaniem środków trwałych, jak również wartości prawnych oraz niematerialnych. Ponadto sporządzamy deklaracje, zeznania podatkowe, sprawozdania finansowe i do celów statystycznych. Oferujemy także kompleksową pomoc związaną z prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów. Prowadzimy tę księgę, a także odrębne ewidencje: dla celów podatku VAT od towarów i usługi, środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, wyposażenia. Sporządzamy także deklaracje podatkowe w tym zakresie oraz ustalamy wysokość zaliczek w zakresie podatku dochodowego. Udzielamy też pomoc związaną z ustalaniem optymalnej formy opodatkowania dochodów. Jesteśmy pomocni także w zakresie ewidencji przychodów (ryczałtu ewidencjonowanego). Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów ciąży na przedsiębiorcach. Dotyczy tych biznesmenów, którzy korzystają z uproszczonej formy opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Prowadzimy ewidencję: przychodów, dla celów podatku VAT od towarów i usług, a także związanych z wykazem środków trwałych. Sporządzamy w tej dziedzinie także deklaracje podatkowe, ustalamy zaliczki związane ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zapewniamy również pomoc przy ustalaniu najbardziej właściwej formy opodatkowania przychodów/dochodów.

Nasz sektor usług obejmuje również ewidencję dla celów podatku od towarów i usług. W związku z naliczaniem podatku VAT należy określić przedmiot i podstawę opodatkowania. Wartość podatku należnego dotyczy każdorazowej czynności, która jest opodatkowana. Natomiast nabycie środków trwałych oraz towarów i usług należy wykazać oddzielnie.

W tym zakresie prowadzimy ewidencję zakupów towarów i usług, również transakcji mających miejsce wewnątrz wspólnoty. Sporządzamy deklarację podatkową w zakresie VAT lub VAT-7K, VAT-UE oraz sprawozdania INTRASTAT.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszej oferty, zachęcamy do wypełnienia zapytania o ofertę. Pozwoli nam to dokonać wstępną wycenę usług. Proponujemy także kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem formularza online. Nasza księgowa gwarantuje usługi na wysokim poziomie. Wykonuje swoją pracę w mieście Kraków szybko, odpowiedzialnie i bezbłędnie. Jeśli skorzystają Państwo z formularza, otrzymają w krótkim terminie odpowiedź. To właśnie szybka pomoc wyróżnia nas spośród innych firm zajmujących się księgowością. Służymy pomocą także online w wyjątkowych sytuacjach.