Cennik

Honorarium jakie przypadnie nam za świadczone usługi, miesięcznie bądź jednorazowo, zależy głównie od zakresu.

Ustalając wynagrodzenie, uwzględniamy czas pracy, jaki należy poświęcić na sporządzenie danej ilości dokumentów i stopnia trudności operacji gospodarczych, jakie należy wykonać i których pisma się tyczą. Bierzemy też pod uwagę sposób prowadzenia księgowości, ilość wspólników i zatrudnionych pracowników.

Jeśli chcą Państwo korzystać z naszych usług w trybie ciągłym, wówczas są one wyliczane w oparciu o stawki ryczałtowe, jakie z Państwem uzgadniamy. Są to usługi związane z: prowadzeniem ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów i innych ewidencji. Wiążą się również z doradztwem podatkowym oraz obsługą Państwa w zakresie rozliczeń z ZUS.

Za zlecenia, które nie wchodzą w ten zakres usług, pobieramy dodatkową opłatę. Wtedy kalkulujemy wynagrodzenie w oparciu o czas pracy, jaki musimy poświęcić na realizację zlecenia, biorąc pod uwagę stawkę godzinową. Ustalamy ją na podstawie kwalifikacji pracownika, który będzie odpowiedzialny za wykonanie zlecenia.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą. Zachęcamy do wypełnienia zapytania i przesłania nam, byśmy mogli jak najszybciej poinformować Państwa o przewidywanej początkowej wycenie usług. W każdej chwili mogą Państwo do nas również zadzwonić, zostawić wiadomość na naszej poczcie e-mail, jak również wypełnić formularz on-line.