Właściciele

Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy nr 03796, zajmuje się doradztwem podatkowym od 1992 r.

Posiada również świadectwo kwalifikacyjne nr 7606/98, wydane przez Ministra Finansów, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Katarzyna Sadurska jest biegłym rzeczoznawcą w dziedzinie doradztwa podatkowego, wpisanym na listę biegłych rzeczoznawców rekomendowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych towarzystwom ubezpieczeniowym: Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.